T4 – Tyroxin

Tyroxin, även kallat T4, är ett hormon som bildas i sköldkörteln, ett organ i halsen. Tillsammans med trijodotyronin (T3) reglerar det ämnesomsättningen i kroppen. Sköldkörteln styrs av hypofysen genom hormonet TSH. Hypofysen styrs i sin tur av hypotalamus genom hormonet TRH. Värt att notera att gravida kan ha andra referensvärden.

Läs om Mediseras Stora Sköldkörteltest där test av T4 ingår.

T4 ingår även i Mediseras Sköldkörteltest Mellan.

T4 ingår även för kvinnor i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför utförs analysen av T4?

Misstänker man att det finns problem med sköldkörteln analyserar man förekomsten av fritt T4 i blodet. Man undersöker också fritt T3, TSH och TRH för att kunna bedöma ifall det är fel på sköldkörteln, hypofysen, hypotalamus eller något annat. Vill man ha en ännu mer klar bild av hur det står till med sköldkörteln tar man ett prov direkt från organet. Misstänker man att det beror på sjukdom brukar man även kontrollera förekomsten av antikroppar i blodet.

Förhöjt värde av T4

Höga värden av tyroxin förekommer vid hypertyreos. Det gör att kroppens ämnesomsättning ökar, vilket i princip får kroppen att gå på högvarv trots att du inte gör något som föranleder denna reaktion. Det är vanligare att kvinnor får hypertyreos än män. Symptomen är inte alltid tydliga utan kan upplevas som darrningar, svettningar, hudproblem, håravfall och rubbad menstruation.

För lågt värde av T4

Vid hypotyreos finns det för lite tyroxin och andra hormoner från sköldkörteln i kroppen. Det finns olika typer av hypertyreos och sjukdomen kan ha flera orsaker. Kronisk inflammation i sköldkörteln är en vanlig anledning till hypotyreos. Låga värden av tyroxin gör att kroppens ämnesomsättning sjunker, vilket i sin tur leder till trötthet, svårigheter att komma ihåg saker, ont i muskler och leder eller infertilitet. Obehandlad hypotyreos kan även leda till ett svullet ansikte, en mörkare röst eller att sköldkörteln blir förstorad. Låga värden av T4 kan även bero på sjukdomar eller i vissa ovanliga fall vara medfött. Det finns även vissa mediciner som kan ge hypotyreos som en bieffekt. Under en graviditets sista trimester har kroppen naturligt låga värden av tyroxin.

Beställ Sköldkörteltest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.