TSH test – Tyreoideastimulerande hormon

Tyreoideastimulerande hormon, även kallat tyreotropin och TSH, är ett hormon som produceras av hypofysen, ett litet organ under hjärnan. Hormonets uppgift är att aktivera och reglera sköldkörteln. Just sköldkörteln finns i halsen och den släpper i sin tur ut hormoner som reglerar hur snabbt kroppen använder energi. Sköldkörtelhormonerna påverkar kroppens ämnesomsättning.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras Stora Sköldkörteltest där test av TSH ingår.

TSH ingår även i Mediseras mindre sköldkörteltest.

TSH ingår också i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av TSH?

Har man problem med sköldkörteln (det vill säga att den utsöndrar för mycket eller för lite sköldkörtelhormoner) kan det ha flera orsaker. Genom att testa och analysera TSH i blodet kan man se ifall det är själva sköldkörteln det är fel på eller om det har hänt något med hypofysen eller något annat organ som kan påverka sköldkörteln. TSH test och analys används även för att se hur en viss behandling påverkar sköldkörteln. TSH är oftast en av flera markörer man undersöker när man misstänker problem med sköldkörteln. TSH kan även påverkas av flera andra sjukdomar som inte är direkt relaterade till hypofysen.

Förhöjt värde av TSH

När hypofysen ger ifrån sig för mycket TSH, något som kallas för hypotyreos, börjar även sköldkörteln att ge ifrån sig för mycket hormoner. Detta får kroppen att använda mer energi än vad som behövs, något som i sin tur leder till darrningar, viktnedgång och svårigheter med att somna.

För lågt värde av TSH

Om hypofysen ger ifrån sig för lite TSH – hypertyreos – leder det till att för lite sköldkörtelhormoner släpps ut, vilket i sin tur gör att kroppen inte använder tillräckligt mycket energi. Det märks genom bland annat trötthet och håravfall.

Undersök sköldkörteln via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.