Fettämnet triglycerider

Triglycerider är ett fettämne som kroppen inte kan producera själv utan som kommer från den mat vi äter. Triglyceriderna absorberas av tarmen och kommer på så sätt till levern. Härifrån transporteras det sedan vidare till olika delar i kroppen genom blodet för att användas som energi. Det kan även förvaras i form av fett på kroppens fettväv. Det finns flera olika typer av triglycerider och alla innehåller de mättade-, fleromättade- och enkelomättade fettsyror.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras Hjärt & Kärltest via blodprov där test av triglycerider inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av triglycerider ingår även i Mediseras stora hälsokontroll. Klicka här för mer information.

Varför behövs analysen av triglycerider?

Det fett som transporteras i blodet består av två olika typer av kolesterol samt triglycerider. För att skapa en rättvis bild av kolesterolvärdet brukar man därför även undersöka triglyceriderna. Om kroppen har för höga halter av triglycerider i blodet kan dessa fastna vid blodkärlens väggar, något som gör att det blir svårare för blodet att ta sig igenom. Denna analys är oftast en av flera test som ska bedöma hur kroppens kolesterolvärde ser ut.

Förhöjt värde av triglycerider

Kroppens triglyceridvärde är tätt förknippat med kost. Ett högt värde kan tyda på att du äter för mycket kolhydrater, dricker för mycket alkohol eller att du lider av ett metabolt syndrom (höga triglyceridvärden i kombination med låg HDL, högt blodtryck och en försämrad glukostolerans eller diabetes typ 2). Andra faktorer som ger höga värden är rökning och fysisk inaktivitet. Ett högt värde kan även bero på genetiska faktorer.

Lågt värde av triglycerider

När det kommer till triglycerider är det önskvärt att ha ett lågt värde. Majoriteten av de som tränar och äter hälsosamt har låga triglyceridvärden. Ett lågt triglyceridvärde kan även vara ett tecken på att ens LDL är större och på så sätt inte fastnar lika mycket på blodkärlens väggar.

Testa triglycerider via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.