Transglutaminas & Transglutaminasantikroppar

Transglutaminas är ett enzym som finns i hög koncentration i tunntarmens mikrovilli. IgA är antikroppar som bildas i slemhinnorna och som finns i kroppsvätskor. De skyddar kroppen mot bakterier och virus som exempelvis försöker komma in genom luftvägarna. IgA antikroppar mot vävnadstransglutaminas undersöks vid misstanke av celiaki, som innebär att glutenprotein startar en inflammation som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna.

Läs om Mediseras Glutentest/celiakitest där test av transglutaminasantikroppar inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Varför behövs analysen av transglutaminas?

Genom att undersöka förekomsten av transglutaminas IgA i blodet kan man snabbt se ifall en person lider av celiaki, det vill säga det som också kallas glutenintolerans i folkmun. Man brukar även ta andra typer av tester för att säkerställa diagnosen. Det är även vanligt att läkare tar ett vävnadsprov av tunntarmen för att undersöka status. Celiaki kan både vara medfött och uppstå av sig självt. Det är en livslång sjukdom som kräver att man förändrar sin kost, annars kan det skada tunntarmens adsorptionsförmåga, något som i sin tur kan leda till många andra besvär.

Förhöjt värde av transglutaminas/IgA

När en person har celiaki finns det ett högre IgA-värde i blodet än vanligt. De kan även bero på andra orsaker, men högst sannolikt beror det höga IgA-värdet på just glutenintolerans. Antikropparna anfaller då glutenproteinet som finns i magen och skadar samtidigt tunntarmens villier, som är fingerlika projektioner (ca 0,5-1 mm långa) som sitter i tarmväggen i tunntarmen. Ju längre man fortsätter att äta mat med gluten, desto svårare blir skadorna. Vid kost utan gluten kan tunntarmen återhämta sig relativt bra och man gör en ny undersökning av transglutaminas/IgA efter cirka tre till sex månader.

Lågt värde av transglutaminas/IgA

Ett lågt värde av transglutaminas/IgA betyder att man troligtvis inte är glutenintolerant, vilket i sin tur kan innebära att eventuella besvär beror på något annat. Ett lågt värde kan bero på att kroppen inte kan producera IgA-antikroppar eller producerar väldigt lite, vilket betyder att kroppens immunförsvar är försvagat.

Beställ glutentest via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.