TRAK

TRAK är en förkortning för TSH-receptorantikroppar eller tyroideastimulerande hormon-receptor antikroppar. TRAK är med andra ord en antikropp som anfaller sköldkörteln, ett litet organ i halsen som skickar ut sköldkörtelhormoner. Dessa hormoner styr kroppens ämnesomsättning. Sköldkörtelns hormonproduktion kontrolleras av hypofysen genom TSH-hormoner. Hypofysens TSH-produktion styrs i sin tur av hypotalamus genom TRH-hormoner.

Läs om Mediseras Sköldkörteltest Mellan där test av TRAK ingår.

Varför utförs analysen av TRAK?

En TRAK-analys utförs endast för att säkerställa att det handlar om en autoimmun sjukdom kallad Graves sjukdom. Man undersöker först andra värden i blodet innan man utför en TRAK-analys, exempelvis TSH-värdet. Kvinnor löper högre risk att få sköldkörtelrelaterade sjukdomar. Även personer som har denna typ av åkomma i släkten och som är under 40 år ligger i riskzonen. Om det finns TRAK i blodet under en graviditet kan antikropparna överföras till barnet och leda till flera problem.

Förhöjt värde av TRAK

Höga värden av TRAK är en stark indikator på att det handlar om Graves sjukdom. En övervägande majoritet av de fall där TRAK-värdet är högt beror på just denna åkomma. Sjukdomen gör att sköldkörteln producerar för mycket hormoner och det finns flera effektiva sätt att behandla Graves sjukdom på. Graves sjukdom kan även leda till andra autoimmuna sköldkörtelsjukdomar.

Låga värden av TRAK

Graves sjukdom kan i sällsynta fall även förekomma trots att det inte går att hitta höga värden av TRAK i blodet. Det kan betyda att produktionen av antikroppar är begränsad till just sköldkörteln. Eftersom man inte utför ett TRAK-test om man inte har starka misstankar om autoimmuna tyrodieasjukdomar brukar man sällan få för låga värden.

Beställ Sköldkörteltest Mellan där TRAK ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.