T3 – Trijodotyronin

Trijodotyronin, T3, är ett hormon från sköldkörteln som tillsammans med tyronin (T4) bestämmer hur mycket energi din kropp använder. Dessa hormoner från sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen. Bägge produceras i sköldkörteln, ett organ i halsen. Sköldkörteln styrs i sin tur av hypofysen genom hormonet THS. Ju mer THS som utsöndras, desto mer sköldkörtelhormon bildas det. Hypofysen styrs i sin tur av hypotalamus genom hormonet TRH. T3 och T4 är oftast bundet till ett protein i blodet men förekommer även som ett obundet hormon, vilket är det hormon man mäter vid olika tester. Referensvärdet kan se annorlunda ut för gravida kvinnor.

Läs om Mediseras Stora Sköldkörteltest där test av T3 ingår.

T3 ingår även i Mediseras Sköldkörteltest Mellan.

T3 ingår även för kvinnor i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av T3?

T3 analys är ett av flera test man utför när man misstänker att något är fel med sköldkörteln. Genom att även kontrollera halten av T4, THS och TRH kan man se vilken typ av fel det handlar om samt ifall det egentligen handlar om en obalans hos hypofysen eller hypotalamus istället för problem med just sköldkörteln. Det finns olika T3-tester som kontrollerar olika typer av T3. Oftast undersöker man fritt T3 i blodet, speciellt om läkaren misstänker hypotyreos (för lite sköldkörtelhormoner) eller giftstruma. Ibland undersöker man även upp totala T3-koncentrationen i blodet, det vill säga även det T3 som är bundet till proteiner.

Förhöjt värde av T3

Har du för mycket T3 i blodet lider du med hög sannolikhet av hypertyreos. Det innebär att sköldkörteln producerar för mycket T3 och T4. Höga T3 värden ses oftast tidigare vid denna sjukdom jämfört med T4. Det finns många orsaker som kan ligga bakom hypertyreos, från problem med hypotalamus och hypofys till inflammation i sköldkörteln och vissa mediciner. Vid hypertyreos brukar man säga att kroppen går på högvarv, trots att den egentligen inte gör något speciellt. Det leder till flera besvär som exempelvis svårigheter att somna, svettningar och darrningar.

Lågt värde av T3

Lågt T3-värde i blodet är en indikator på att man har hypotyreos. Eftersom sänkningen av T3 kommer sent vid hypotyreos kan det innebära att man har haft åkomman länge. Symptomen är på många sätt motsatta till hypertyreos. Istället för att kroppen går på högvarv så går den på sparlåga. Man får t.ex. besvär med trötthet, förstoppning och minnet.

Beställ Sköldkörteltest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.