S-SHBG

S-SHBG står för Sexualhormonbindande globulin. S:et framför SHBG står för serum och innebär att man testar blodserum. SHBG är ett glykoprotein som transporterar olika könshormoner till olika delar av kroppen, bland annat testosteron, dihydrotestosteron och östradiol. Det fungerar även som en depå för dessa hormoner. Proteinet syntetiseras i levern och stimuleras av östrogener. Det innebär att koncentrationen av S-SHBG i blodet är högre hos kvinnor än hos män.

Läs om Mediseras Prostata & Testosterontest där test av SHBG ingår.

Varför behövs analysen av S-SHBG?

S-SHBG utförs ofta vid utredningar som handlar om testosteron. Om en kvinna börjar utveckla manliga drag (virilisering), skäggväxt (hirsutism), menstruationsrubbningar eller inte kan bli gravid undersöker man ofta S-SHBG-nivåerna i blodet. Man tar oftast flera prov för att säkerställa värdet. Dessa prov tas på morgonen efter en vanlig natts sömn innan frukost. Man utför även testet hos män vid misstanke av för låg produktion av testosteron eller symptom som beror på testosteronbrist.

Förhöjt värde av S-SHBG

Höga S-SHBG-nivåer indikerar att det finns mindre fritt testosteron tillgängligt eftersom proteinet binder upp hormonet. Det kan ha flera orsaker, exempelvis leversjukdom, överproduktion av sköldkörtelhormoner, anorexia nervosa, hormonterapi eller graviditet.

För lågt värde av S-SHBG

Låga värden av S-SHBG i blodet innebär att det finns mer fritt testosteron i kroppen. Det kan ha fler orsaker som t.ex. fetma, PCOS (polycystiskt ovariesyndrom), underproduktion av sköldkörtelhormoner och Cushings sjukdom.

Beställ PSA & Testosterontest där analys av S-SHBG ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.