Prolaktintest via blodprov

Prolaktin är ett hormon som utsöndras av hypofysen, en liten körtel under hjärnan. Ett av hormonets syften att förbereda kvinnans bröst för amning. Det är även kopplat till många andra kroppsfunktioner, exempelvis ämnesomsättningen och immunförsvaret. Både män och kvinnor producerar och behöver prolaktin.

Beställ prolaktintest här.

Varför behövs test och analys av prolaktin?

Prolaktin är ett av flera hormoner som undersöks vid infertilitet eller svårighet att skaffa barn. Det utförs även när man misstänker att något är fel med hypofysen. Det är viktigt att patienten som ska ta provet ej stressar innan själva provtagningen då stress ökar prolaktinkoncentrationen i kroppen.

Förhöjt värde av prolaktin

Prolaktinvärdet i blodet varierar under dagen samt under menstruationscykeln. Under graviditet är prolaktinkoncentrationen i blodet extra högt. Det höjs även vid stress och fysisk ansträngning. Vissa sjukdomar gör att hypofysen utsöndrar mer prolaktin än normalt eller vid fel tillfälle. Det är även vanligt att överproduktion av prolaktin beror på en tumör i hypofysen. Höga värden kan bero på många olika saker, bland annat överkonsumtion av lakrits, kronisk njursvikt eller leverskada. Höga prolaktinvärden och relaterade sjukdomar förekommer hos bägge kön, men är vanligare hos kvinnor.

Lågt värde av prolaktin

Låga värden av prolaktin kan tyda på problem med hypofysen. Vid Sheehans syndrom börjar hypofysen nekrotisera på grund av blodförlust. Då är alla hypofyshormoner låga, inklusive prolaktin. Det kan även bero på tumör i hypofysen eller någon annan typ av sjukdom. Låga värden är ofta förknippade med oregelbunden mens och infertilitet.

Beställ prolaktintest här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.