Vad är prolaktin (PRL)?

Prolaktin produceras i hypofysen och är ett peptidhormon. Både män och kvinnor har prolaktin och vi vet idag inte allt om hur detta hormon fungerar i kroppen. ”Pro” betyder ”för” och ”laktin” betyder ”mjölk” och pekar på det hormonet först upptäcktes för: det vill säga att reglera mjölkproduktionen. Idag vet man att prolaktin har en rad olika funktioner kopplat till; immunförsvar, fortplantning, psykisk hälsa och stress, vätskereglering, moderskänslor, ämnes- och fettomsättning samt kvinnlig bröstutveckling.

Prolaktinet har en reglerade funktion i relation till andra hormoner i kroppen och är del av ett komplicerat samspel i hormonsystemet med både stimulerande och hämmande faktorer. Hämmande faktor ses i huvudsak gälla dopamin och stimulerande faktorer är exempelvis östrogen/östradiol, serotonin, TSH, VIP (vasoaktiv intestinal peptidhormon) samt angiotensin 2 (blodtrycksreglerande). Prolaktin mäts i serum, det som återstår av blodet efter att det koagulerat och alla celler är borttagna.

Varför behövs blodanalysen av prolaktin?

Analysen av prolaktin kan vara en del i en fertilitetsutredning. Vid misstanke om att någonting är fel med hypofysen är detta ett blodvärde som kan ge vägledning i en mer omfattande utredning. Om man lider av menstruationsrubbningar eller har sekret från brösten utan att vara gravid kan det vara av värde att undersöka nivåerna av prolaktin i blodet.

Viktigt att tänka på inför blodprovet

Blodprov för prolaktin kan tas när som helst under dagen, men rekommenderas att tas tidigast 3 timmar efter det att man stigit upp på morgonen. På grund av att prolaktinnivån är som högst på natten för att sedan sjunka de 2–3 första timmarna efter uppvaknandet innebär detta att om man tar blodprovet inom denna tidsperiod kan värdet på prolaktin vara falskt förhöjt, vilket är viktigt att ta i beaktande vid tolkning av provsvar. Du bör undvika hård fysiska ansträngning eller uttalad stress dygnet före du tar ditt blodprov, det kan påverka resultatet. Det är även viktigt att inte stressa innan provtagning, man bör sitta ner 15–20 minuter innan blodprovet tas.

Högt värde av prolaktin (PRL)

Ett högt värde kan ha många olika orsaksförklaringar. Det kan vara naturliga variationer, tillfälliga faktorer eller bero på sjukdom. Naturligt förhöjda nivåer av prolaktin kan mätas vid sömn, graviditet, förlossning, amning, stress, kraftig fysisk ansträngning (framförallt i kombination med låga blodsockernivåer). Nivåerna varierar över dygnet och med menstruationscykeln och kvinnor i fertil ålder har högre nivåer än män. Man kan se förhöjda värden vid stress, fysisk ansträngning, vid användning av vissa läkemedel (till exempel psykofarmaka och östrogener) och om man äter mycket lakrits. En anledning till förhöjt värde kan vara en rubbning av hypofysens funktion till följd av sjukdom. Då kan man ha symtom som oregelbunden/utebliven mens, svårt att bli gravid eller att det kommer sekret från bröstvårtorna utan att man är gravid. Förhöjt värde kan även vara ett delsymtom hos andra sjukdomar. Höga nivåer har även en koppling till risken för insulinresistens och diabetes typ 2.

Lågt värde av prolaktin (PRL)

Detta kan ses vid dysfunktion avseende hypofysen, där för lite hormoner produceras. Orsakerna bakom ett lågt värde kan vara många och behöver utredas vidare. Det hänger ofta samman med svårigheter att skaffa barn.

Beställ prolaktintest

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.