Progesterontest via blodprov

Progesteron är ett steroidhormon som förekommer hos både kvinnor och män. Hos kvinnor bildas hormonet i äggstockarna under ägglossning, i nervsystemet och i binjurar. Hos män produceras progesteron i testiklarna, i nervsystemet och i binjurarna. Gravida kvinnor producerar även progesteron i moderkakan. Hormonet är viktigt för båda könen eftersom det har många egenskaper. Progesteron verkar antidepressivt och kan vara sövande, normalisera blodets koaguleringsförmåga samt vara vätskedrivande.

Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Förhöjt värde av progesteron

Det finns flera anledningar till varför en analys kan visa att en person har ett förhöjt värde av progesteron, exempelvis klimakteriet, livmodercancer eller om en gravid kvinna väntar fler än ett barn. Vissa av symptomen vid ett förhöjt värde av progesteron kan vara trötthet, minskad sexlust, vaginal torrhet och/eller ömmande bröst.

Lågt värde av progesteron

Om en person har ett för lågt värde av progesteron kan flera symptom visa sig, bland annat kan man ha svårt att bli gravid, menscykeln kan bli rubbad, man kan få cystor på äggstockarna och brösten kan ömma. Andra mer diffusa symptom kan vara depression, sömnlöshet, trötthet och viktökning, särskilt runt buken. Orsaken till att man har brist på progesteron kan vara stress, fel typ av p-piller eller en viss diet.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral 

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Hypofysfunktionen påverkas och därför hela kroppens hormonella funktion. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Om du har/tar preventivmedel eller läkemedel innehållande hormoner rekommenderar vi inte denna Hälsokontroll om du inte vill veta dina värden under dessa förutsättningar.

Försöker du bli gravid? 

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner – fertilitet, obalans 

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar gällande hormoner och frågan om fertilitet eller hormonell obalans. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer att få dina värden i relation till referensintervallet för respektive blodmarkör vid det tillfälle du tar ditt blodprov. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation gällande fertilitet eller hormonell obalans rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Beställ progesteron-test via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.