Östradioltest via blodprov

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. Östrogen är en grupp med steroidhormoner som finns hos bägge könen, men i betydligt högre koncentration hos kvinnor.  Östradiol kallas även för estradtiol och är viktigt för flera kroppsfunktioner, bland annat för skelettet och för kroppens sexuella funktioner. Östrogen tillverkas genom lång omvandling av kolesterol. Östradiolet gör att kroppen tillverkar och behåller kvinnobröst, får en större bendensitet i skelettet och styr produktionen av sekret och slem i slidan. Även män bildar östradiol i kroppen, men endast i små mängder.

Läs om Mediseras östrogentest. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Varför behövs test och analys av östradiol?

Östradioltester är oftast en av flera tester som utförs vid en fertilitetsutredning. Det undersöks även för att bedöma om en kvinna är i förklimakteriet eller klimakteriet, oftast tillsammans med FSH-tester. Kvinnor som är i klimakteriet och tar östrogen kan utföra en östradiolanalys för att se att kroppen tar åt sig hormonerna. Man utför även testet när man misstänker att patienten har östrogendominans. Normala östrogenvärden varierar beroende på vart patienten är i sin menscykel vid provtagningen.

Förhöjt värde av östradiol

Ett förhöjt värde av östradiol kan ha flera orsaker, bland annat hyperöstrogenism. Orsaken bakom det höga östradiolvärdet kan exempelvis vara p-piller, dopingpreparat eller fetma. Vissa läkemedel kan ge ett falskt förhöjt värde av östradiol. Det finns många sjukdomar och besvär kopplade till för höga östradiolnivåer, bland annat förstorad livmoder. Höga nivåer kan även förekomma under graviditet eller vid leverskador.

Lågt värde av östradiol

Låga östradiolvärden kan orsaka oregelbunden menstruation och svårigheter att bli gravid. Det kan även leda till att skelettet blir svagare, och t.ex. att man kommer sent in i puberteten. Lågt östradiolvärde brukar även vara kopplat till en lägre sexdrift. När kroppen producerar för lite östrogen kallas detta för hypoöstrogenism. Även män kan ha hypoöstrogenism.

Beställ östrogentest via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.