Om natrium och natriumprov

I kroppen finns flera olika vitaminer och mineraler, bland annat natrium. I våra kroppar finns natrium i jonform och den bidrar till flera viktiga processer och funktioner, bland annat våra nerv- och muskelfunktioner. Natrium reglerar även vätskebalansen i kroppen. Ämnet finns i alla kroppsvätskor men i högst koncentration i blodet. Vi får i oss natrium genom saltet som finns i den mat vi äter.

Läs om Mediseras njurtest där analys av natrium inkl. läkarkommentar ingår.

Test av natrium ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs natriumprov och analys av natrium?

Genom att undersöka hur mycket natrium som finns i blodet kan läkaren se hur salt- och vätske-balansen i kroppen ser ut. Om man har för höga natriumvärden i blodet sätts olika processer i kroppen igång för att återställa balansen. Vanligtvis tar njurarna det överflödiga natriumet från blodet och avlägsnar det genom vårt urin. Genom hormoner kan kroppen reglera den mängd natrium som vi kissar ut. Kroppen kan även sända signaler till hjärnan för att få oss att bli törstiga. Genom att dricka vatten kan natriumvärdet i blodet sänkas. En analys kan visa om något är fel på våra njurar eller våra andra funktioner som hjälper till att sänka natriumvärdet i blodet. Notera att ett natriumtest i sig inte ger någon bild av hur kroppen eller njurarna mår.

Förhöjt värde av natrium

Höga natriumvärden i blodet kan ha flera orsaker. Den vanligaste orsaken är uttorkning, något som kan bero på sjukdomar som diarré och kräkningar. Höga värden kan även bero på att njurarna inte fungerar optimalt. Det kan även bero på en hormonrubbning som gör att kroppen inte reglerar mängden natrium som kissas ut på ett bra sätt. Har du förhöjt värde kan det vara bra att göra vidare undersökningar för att se vad detta beror på.

Lågt värde av natrium

Låga natriumvärden kan också ha flera orsaker. De flesta är relaterade med för mycket vätska i kroppen. Det kan även bero på njur- eller leversjukdom. Hjärtsvikt är också något som ger låga värden av natrium, samt en del läkemedel som är vätskedrivande. Har man för lågt natriumvärde är detta också värt att undersöka.

Beställ Hälsokontroll Stor där analys av natrium ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.