Vad är MCHC?

MCHC är förkortning av engelskans Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. Blodanalysen är en åttonde analys i den panel som heter “Blodstatus”. Analysen ger information om hemoglobinkoncentrationen i de röda blodkropparna och räknas ut som kvoten mellan hemoglobinvärdet och EVF-värdet (hematokrit). Alla laboratorier svarar inte ut MCHC.

Läs mer om Hälsokontroll stor

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.