LH test via blodprov

LH är en förkortning av Luteniserande Hormon. Det är ett gonadotropin som produceras av hypofysens framlob. Hormonet frisläpps när hypofysen får signaler från hypotalamus i form av GnRH (gonadotropinfrisättande hormoner). Luteniserande hormoner har olika funktioner hos män och kvinnor, bägge väldigt viktiga. Hos män stimulerar LH testiklarnas produktion av testosteron. Hos kvinnor inleder LH kroppens ägglossning, aktiverar progesteronsyntesen och hjälper gulkroppsfunktionen.

Varför utförs test och analys av LH?

Ett LH-test kan utföras av flera anledningar, bland annat för att undersöka fertilitetsproblem. Kvinnor som vill bli med barn kan undersöka kroppens LH-värde för att ta reda på när ägglossningen är på gång och när kroppen är som mest fertil. Ungdomar som har problem med puberteten, exempelvis tidig eller sen pubertet, utför man en LH-analys på. Det förekommer även när läkare misstänker tumör i äggstockarna/testiklarna eller hypofysen.

Förhöjt värde av LH

Ett högt LH-värde hos kvinnor beror ofta på att ägglossning är på gång. Det brukar höjas ungefär två dygn innan själva ägglossningen. Det kan även vara ett tecken på att något är fel i äggstockarna/testiklarna. Höga värden är normalt hos ungdomar som inleder eller är mitt i puberteten. Högt LH-värde förekommer även när kroppen är på väg in i klimakteriet.

Lågt värde av LH

Ett lågt LH-värde betyder att man har hypogonadotropism. Det innebär att man högst sannolikt även har låga värden av de andra könshormonerna också, det vill säga FSH och prolaktin. Det kan bland annat bero på att hypotalamus inte fungerar som den ska, vilket i sin tur hämmar hypofysens hormonproduktion. Låga LH-värden betyder att kroppen kommer att ha problem med sin fortplantningsförmåga, något som gäller både män och kvinnor. Män får svårt att producera spermier och kvinnor får problem med ägglossningen. Det syns även vid Kallmans syndrom då kroppen har hormonbrist redan från födseln. Även värt att nämna är att p-piller hämmar hypofysen, vilket i sin tur sänker LH-värdet.

Beställ LH test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.