Var innebär högt LDL-kolesterol?

Kolesterol är ett ämne i kroppen som behövs för flera processer, bland annat för att ge cellernas membran stadga. Det är ett fettaktigt ämne och för att kunna transportera kolesterolet till olika delar av kroppen måste det knytas till ett protein. Det är här LDL kommer in i bilden. LDL står för low-density lipoprotein och tillsammans med HDL transporterar dessa lipoproteiner kolesterol genom blodet. Om LDL oxiderar fastnar den lätt i blodkärlens väggar, något som leder till att kärlen blir stelare och inte släpper igenom lika mycket blod.

Läs om Mediseras Hjärt & Kärltest där test av LDL-kolesterol inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Analys av LDL-kolesterol ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av LDL-kolesterol?

Att undersöka kroppens LDL-värden behövs för att kunna ge besked om kroppens kolesterolvärden. Ju högre kolesterolvärden man har, desto större risk löper man att få hjärt- och kärlsjukdomar eller andra besvär. Läkaren måste även ta hänsyn till kroppens HDL- och totalkolesterolvärden. Värt att nämna är att själva lipoproteinet LDL kan ha olika storlek och form. Ju större lipoproteinet är, desto mindre sannolikt är det att den fastnar i blodkärl och ju mindre den är desto större risk. För att ta reda på om just ditt LDL består av stora eller små lipoproteiner måste man även utföra ett Apo B-test.

Förhöjt värde av LDL kolesterol

Om LDL-värdet är förhöjt finns det en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är dock inte bara LDL-värdet, eller dina kolesterolvärden, som bestämmer hur stor risken för sjukdomar är. Ett högt LDL-värde tillsammans med en “ohälsosam” livsstil eller vissa sjukdomar ökar risken markant. Några faktorer som påverkar risken är om du exempelvis röker, är överviktig, har ett högt blodtryck, äter en obalanserad kost eller har diabetes. Ett högt LDL-värde kan även bero på sjukdomar, exempelvis nefrotiskt syndrom och vid familjär dyslipoproteinemi.

Lågt värde av LDL kolesterol

Normalt anser man att ett lågt värde av LDL är önskvärt, men ett väldigt lågt LDL-värde är ett tecken på att något inte står rätt till i kroppen. Det kan handla om malabsorption, hypertyreos eller acanthocytos.

Beställ Hälsokontroll Stor där analys av LDL-kolesterol ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.