Om LDL-/HDL kolesterol kvot och att mäta LDL-/HDL kvot via blodprov

LDL och HDL är lipoproteiner som transporterar kolesterol till och från kroppens olika delar genom blodet. LDL och HDL står för Low-density lipoprotein respektive High-density lipoprotein. LDL brukar även kallas för “det dåliga kolesterolet” eftersom LDL kan fastna i blodkärlen och göra att de blir stelare och mindre flexibla, något som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. HDL, även kallat för “det goda kolesterolet”, transporterar överflödigt kolesterol till levern, medan LDL transporterar kolesterolet till olika delar av kroppen. Både LDL och HDL behövs för att kroppen ska kunna fungera. För mycket LDL jämfört med HDL kan dock vara en indikator på att något inte står helt rätt till i kroppen. Notera att man inte beräknar LDL om kroppens triglyceridvärden är höga.

Läs om Mediseras Hjärt & Kärltest där test av LDL-/HDL-kolesterol inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av LDL-/HDL-kolesterol ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av LDL-/HDL kolesterol?

Genom att mäta hur mycket LDL och HDL som finns i blodet kan man se vilket förhållande det finns mellan kroppens förbränning och inlagring av fett. Med hjälp av LDL-/HDL-kvoten kan läkarna se ifall du behöver ta medicin. Kvoten är i de flesta fall bara relevant hos personer som har ett högt totalkolesterolvärde och som därmed ligger i riskzonen.

Förhöjt värde av LDL-/HDL kolesterol

Ju mer LDL man har jämfört med HDL, desto högre blir LDL-/HDL-kvoten. Även om man skulle ha ett högt värde kan det innebära att man löper en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, speciellt om man är oaktsam med sin kost eller om man har en livsstil eller sjukdom som också ökar risken, exempelvis rökning och diabetes.

Lågt värde av LDL-/HDL kolesterol

Om du har ett mindre LDL än HDL får du en låg LDL-/HDL-kvot. I de flesta fallen är det ingen fara utan tvärtom, något man eftersträvar. Ett för lågt värde av LDL kan dock indikera att kroppen lider av sjukdomar som hypertyreos, malabsorption eller en medfödd brist av beta-lipoprotein.

Beställ Hälsokontroll Stor där analys av LDL-/HDL kolesterol ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.