Kreatininprov

Kreatinin är ett ämne som bildas i kroppen vid nedbrytning av kreatinfosfat, musklernas energireserv. Kreatininet i ditt blod tas upp av njurarna för att kroppen ska kunna göra sig av med ämnet när du kissar. Du kan ha ökade mängder kreatinin i kroppen om du bland annat har stora muskler eller äter mycket kött. Testet kan antingen göras i blodets serum eller plasma.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras njurtest via blodprov där test av kreatinin inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av kreatinin ingår även i Mediseras stora hälsokontroll. Klicka här för mer information.

Varför behövs kreatininprov och analys av kreatinin?

Genom att kontrollera hur mycket kreatinin som finns kvar i blodet kan läkaren få en uppfattning om hur väl dina njurar fungerar. Om du har höga värden kan det tyda på att dina njurar inte fungerar fullt ut, speciellt om läkaren dessutom ser att du har låga kreatinin-värden i din urin. Ett kreatininprov är helt enkelt ett snabbt sätt att undersöka njurarnas funktion.

Förhöjt värde av kreatinin

Ett högt kreatininvärde, det vill säga högre än referensintervallet, kan bero på flera olika saker. Stor muskelmassa är förknippat med högre kreatininvärden, men det kan även bero på sjukdomar och besvär som njursten. Ett högt kreatininvärde är en god anledning till att börja göra fler undersökningar för att se hur njurarna mår. Estimated glomerular filtration rate (eGFR) är ett sätt att beräkna kreatininvärdet samtidigt som man tar hänsyn till kroppsstorlek, kön och ålder.

Lågt värde av kreatinin

Låga värden av kreatinin innebär att dina njurar med stor sannolikhet fungerar som de ska. Det är även förknippat med att ha en låg muskelmassa eller att du är gravid.

Testa kreatinin via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.