Kortisoltest via blodprov

Kortisol är ett hormon som kroppen tillverkar genom att använda kolesterol. Hormonet utsöndras av binjurarna och det är ett viktigt hormon som bland annat hjälper kroppens ämnesomsättning. Du producerar hela tiden olika mängder kortisol under dagen. Som mest produceras hormonet på morgonen när du försöker vakna. En av kortisolets främsta uppgifter är att få levern att börja producera glukos, något som höjer kroppens blodsockernivå. Detta hormon kallas även för stresshormon eftersom kroppen producerar extra höga halter vid stressade situationer. Förutom ämnesomsättningen hjälper kortisolet även till att säkerställa att blodtrycket är i en jämn nivå och att immunförsvaret inte överreagerar.

Läs om Mediseras kortisoltest.

Kortisol ingår även i Mediseras Stora Prestationstest som innehåller 38 blodmarkörer.

Det ingår även i Mediseras Seniortest.

Varför behövs analys av kortisol?

Alla hormoner i kroppen är kopplade till olika kroppsfunktioner och uppgifter. När ett hormon kommer i obalans påverkar det alla andra hormoner och kroppsfunktioner. Om dina kortisolhalter är för låga kommer du att känna dig extra trött och du kommer även att börja gå ned i vikt. Både låga och höga kortisolhalter är förknippade med stress. Kortvarig stress leder till att binjurarna släpper ut mer kortisol. Långvarig stress innebär att kroppen ständigt har mycket kortisol i omlopp, något som i sin tur är skadligt för hälsan. Långvarig och hög stress kan även leda till att binjurarna blir utmattade, vilket innebär att kortisolnivån i kroppen sjunker drastiskt. Genom att undersöka kroppens kortisolhalt kan en läkare få svar på flera viktiga frågor om din hälsa.

Förhöjt värde av kortisol

Höga kortisolvärden kan bero på flera faktorer men är oftast förknippat med stress. Höga halter påverkar kroppen på olika sätt, bland annat genom att du lättare får huvudvärk och ryggont, svårt att sova, viktuppgång (främst bukfetma) och försvagat immunförsvar. Du får även en högre blodsockerhalt eftersom hormonet både får levern att producera mer glukos och samtidigt minskar den effekt som insulinet har.

Lågt värde av kortisol

Att ha för lite kortisol påverkar också kroppen på flera sätt, de flesta negativa och i vissa fall livshotande. Först och främst faller energinivån, speciellt på morgonen och eftermiddag. Kroppens blodtryck blir lägre, vilket i sin tur leder till att man kan få yrsel och andra symtom. Immunförsvaret försvagas och gör att du lättare blir sjuk. Låga kortisolvärden kan bero på Addisons sjukdom, vilket innebär att binjurarna inte längre utför sin uppgift på ett bra sätt. Låga kortisolvärden påverkar även många andra kroppsfunktioner.

Beställ Stora Prestationstestet där analys av kortisol ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.