Om kalium och kaliumprov

Kalium är ett mineral i kroppen som finns i alla kroppsvätskor. Den bistår vid flera viktiga processer och funktioner, bland annat vid regleringen av vätskebalansen och vatten-syrabalansen i kroppen. Kalium är även viktig för att musklerna ska fungera optimalt. Vi får vanligtvis i oss kalium när vi äter mat. På engelska kallas kalium för potassium.

Läs om Mediseras njurtest där test av kalium inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av kalium ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av kalium?

Kaliumvärdet i blodet regleras av flera olika processer i kroppen och genom din livsstil. Genom att mäta hur mycket kalium det finns i ditt blod, antingen i plasma eller serum, kan läkaren se hur dina njurar mår och ifall olika läkemedel fungerar som de skall. Det tas även om läkaren misstänker att du har ett högt blodtryck eller äter medicin som ska hjälpa ditt höga blodtryck. Ett ensamt kaliumprov ger inte någon entydig bild av hur kroppen mår, därför är testet oftast en del av en större grupp med tester som tillsammans ger en bättre bild. Kaliumhalten i blodet kan se olika ut mellan friska människor.

Förhöjt värde av kalium

Kroppen eftersträvar naturligt att ha en god balans mellan natrium och kalium. Om kroppen skulle ha för mycket kalium försöker kroppen få dig att förtära något med natrium, det vill säga något med salt. Det kan även göra sig av med kalium genom att njurarna tar in ämnet. Höga kaliumvärden kan bero på flera anledningar, exempelvis njursjukdom, skador, infektioner eller uttorkning. Höga värden leder oftast till att kroppen känns svag och att hjärtat slår oregelbundet.

Lågt värde av kalium

För lite kalium gör också att kroppen känns svag och trött. Många läkemedel sänker kaliumhalten i kroppen, speciellt vätskedrivande läkemedel. En del sjukdomar som drabbar njuren kan också visa sig i sänka kaliumhalter. Ett lågt värde av kalium i blodet kan leda till flera besvär, exempelvis att hjärtat får problem att pumpa blod. Det är värt att notera att du får lägre kaliumhalter i blodet om du äter mycket lakrits.

Beställ Hälsokontroll Stor där analys av kalium ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.