Vad innebär blodanalys av Reumatoid faktor (RF)?

Reumatoid faktor (RF) är en antikropp som riktas mot immunglobuliner i de drabbade lederna med retning och inflammation som följd. Immunglobuliner (Ig) är antikroppar som ingår i immunförsvaret för att bekämpa till exempel virus och bakterier. De delas in i 5 huvudklasser; IgA, IgD, IgE, IgG och IgM.

Läs mer om Mediseras ledvärkstest där blodmarkören reumatoid faktor (RF) ingår.

Varför behövs analysen av Reumatoid faktor (RF)?

Bildandet av RF-antikroppar i blodet kan tyda på autoimmun sjukdom, som innebär att kroppen börjar att bekämpa sina egna celler och det egna immunförsvaret. RF kan även påvisas i samband med infektion utan att alltid hänga samman med reumatisk sjukdom. Förekommer även i blodet hos ungefär 5% av helt friska personer. Denna blodanalys används vid diagnostik av reumatoid artrit (RA) hos patienter med symtom som exempelvis tar sig uttryck i kroniska inflammationer i mindre leder i kroppen. Detta kan över tid leda till erosion och förstört brosk i lederna. RA är en sjukdom som är systemisk och autoimmun och drabbar ungefär 0,5–1% av befolkningen. Att den är systemisk innebär att den kan påverka flera system, organ och kroppen i sin helhet. Blodanalys av Reumatoid faktor (RF) kompletteras ofta med en blodanalys avseende CCP-ak (Cykliskt Citrulinerade Peptid-antikroppar), som har en högre specificitet för RA än RF. RF har dock hög sensitivitet (ca 70%) för RA. Förekomst av RF och/eller CCP-ak i serum ingår i kriterierna för RA. Resultatet av blodanalys behöver alltid vägas samman med patientens övriga symtom och sjukdomshistorik.

Högt värde av Reumatoid faktor (RF)

Resultatet vägs samman med resultatet på Anti-CCP. Har man värden som är lika med tre gånger referensgränsen eller högre på båda blodmarkörerna är sjukdomsrisken högre.

Lågt värde av Reumatoid faktor (RF)

Resultatet vägs samman med resultatet på Anti-CCP. Har man värde under referensgränsen på båda blodanalyserna är risken lägre att man har eller kommer att drabbas av sjukdom.

 

Beställ ledvärkstest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.