IGF-1 test via blodprov

IGF-1 är ett av kroppens tillväxthormoner. Den har kontroll över hur cellerna växer. Den största mängden IGF-1 tillverkas i levern. Hur mycket IGF-1 som utsöndras i kroppen varierar och beror på hur stort näringsintag man har. Utsöndringen påverkas även av GH, ett annat tillväxthormon. IGF-1 är ett oerhört viktigt tillväxthormon eftersom hormonet stimulerar nästan alla av kroppens celltyper, från skelettmuskulaturen till lungorna. Detta gör IGF-1 via blodet.

Läs om Mediseras C-Peptid & IGF-1 test via blodprov där analys och läkarkommentar ingår.

Test av IGF-1 ingår även i Mediseras stora prestationstest.

Varför behövs test och analys av IGF-1?

Om du exempelvis skulle ha ett för lågt värde av IGF-1 kan det hända att du lider av näringsbrist. För dig som tränar mycket och som vill uppnå vissa resultat kan det vara användbart att utföra en analys av IGF-1 eftersom hormonet hjälper kroppen att bränna fett samt att bygga muskler.

Förhöjt värde av IGF-1

IGF-1 är ett tillväxthormon som bildas i kroppen under hela livstiden och den högsta halten uppmäts under puberteten. Ju mer protein man äter desto högre värde av IGF-1 får man i kroppen. Faktorer som påverkar värdet av IGF-1 är bland annat insulinvärdet, gener, kön och hur vältränad man är.

Lågt värde av IGF-1

Att ha ett för lågt värde av IGF-1 kan påvisa att en person äter en för ensidig kost eller inte får i sig tillräckligt med protein. Det kan även finnas andra anledningar till varför en person har ett för lågt värde av IGF-1, bland annat sjukdom i hypofysen. Om detta är fallet kan man få aningen diffusa symptom som bland annat minskad muskelmassa och ökad fetma runt buken. Genom att utföra en analys kan du snabbt se hur ditt värde ser ut och om det är för högt eller för lågt och få hjälp med behandling.

Beställ IGF-1 test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.