Test av Homocystein via blodprov

I kroppen finns totalt 20 stycken olika aminosyror, dessa kan man likna vid kroppens naturliga byggstenar. En av aminosyrorna är cystein, något som bildas från homocystein genom omvandlingen av metionin (en annan aminosyra). När kroppen förbränner mat bildas olika typer av biprodukter, bland annat homocystein. Observera att gravida har andra referensvärden.

Läs om och beställ Mediseras Vitamin & Mineraltest där homocystein ingår.

Varför behövs analys av homocystein?

Det är viktigt för kroppen att ha en lagom mängd homocystein men ibland händer det att man får brist eller för mycket av aminosyran. Genom analys av blodet kan man se hur kroppens homocysteinvärden ser ut och eventuellt upptäcka brist på exempelvis B-vitamin. Eftersom obalans i kroppens homocysteinvärde kan få blodet att koagulera lättare är det viktigt att upptäcka och åtgärda detta. Analysen utförs även hos personer som har kranskärlssjukdomar i släkten.

Förhöjt värde av homocystein

Ofta syns ett förhöjt värde av homocystein hos äldre personer. Även personer med nedsatt njurfunktion kan ha ett förhöjt värde. En annan anledning till att man kan ha ett förhöjt värde av homocystein är att man kan ha brist på vitaminerna B12, B9 och B6. B-vitaminbrist är relativt vanligt och kan oftast behandlas med just B-vitamin. Har man ett förhöjt värde av homocystein kan det resultera i att blodet får lättare att koagulera, något som även kan medföra risk för att blodkärlen blockeras.

Lågt värde av homocystein

Det förekommer även att värdet av homocystein är för lågt. Ett lågt värde av homocystein är ofta en bra indikator på att du har en fungerande njurar och att kroppen har de vitaminer den behöver.

Testa homocystein via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.