Blodprov & blodanalys – Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin (Hb) är ett protein hos de röda blodkropparna som binder syre. Det är med hjälp av hemoglobin som dina röda blodkroppar kan transportera syre till kroppens olika delar. Proteinet ser även till att koldioxid följer med ut när du andas ut. Hemoglobinet innehåller bland annat järn, vilket gör att ditt blod får den karaktäristiska röda färgen. Det är även tack vare hemoglobin som dina blodkroppar har en rundare form, något som förenklar dess transport genom blodådrorna.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest via blodprov där test av hemoglobin (Hb) inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av hemoglobin (Hb) ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen?

Det finns flera besvär som påverkar just hemoglobin, eller som går att upptäcka genom att hitta en obalans i kroppens nivå av proteinet. Eftersom proteinet finns i just de röda blodkropparna kallar man ett lågt hemoglobin-värde för blodbrist. Att ta ett hemoglobintest är en av de vanligaste testen och det brukar utföras oavsett om man misstänker sjukdom eller ej.

Förhöjt värde av hemoglobin

Referensvärdet för hemoglobin är olika beroende på kön, ålder och om det är en havande person. Det finns flera faktorer som kan ligga bakom ett förhöjt hemoglobinvärde. När kroppen behöver mer syre än vanligt kan den naturliga produktionen av hemoglobin öka. Detta händer exempelvis vid rökning, om man uppehåller sig länge på hög höjd och även vid olika lungsjukdomar. En annan faktor kan vara vätskebrist. Eftersom blodet till viss del består av vätska kan brist på vätska göra att blodet får en högre koncentration av röda blodkroppar och hemoglobin, åtminstone tills du rehydrerat. Det finns även en del sjukdomar som är direkt kopplade till ett förhöjt hemoglobinvärde, exempelvis polycytemi.

Lågt värde av hemoglobin

Låga värden kan precis som höga värden bero på vätskan i kroppen. För mycket vätska ger tillfälligt en lägre koncentration av hemoglobin. Ett lågt värde är även en stark indikator på att det inte finns tillräckligt med röda blodkroppar i blodet, det vill säga att du har blodbrist. Detta kan bero på många olika saker, exempelvis kraftig blödning, järnbrist eller någon annan typ av sjukdom som är kopplad till de ämnen och mineraler som behövs för att skapa blod i din benmärg.

Beställ Hälsokontroll Stor där analys av blodvärdet ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.