Blodprov & blodanalys – Hematokrit (EVF)

Ditt blod består av flera olika delar, bland annat röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och plasma. Ett EVF-test, även kallat hematokrit, anger hur stor andel av ditt blod som består av just röda blodkroppar. EVF står för Erytrocytvolymfraktion och testet utförs genom att centrifugera blodet så att det skiktar sig. Då ser man tydligt hur stor del av blodet som består av plasma, vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest där analys av hematokrit (EVF) inkl. läkarkommentar ingår.

Test av hematokrit (EVF) ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen?

EVF är en av flera tester som görs för att undersöka blodstatus, det vill säga samla information om hur blodets olika celler ser ut och mår.

Förhöjt värde av hematokrit

Att ha för mycket röda blodkroppar i blodet jämfört med de andra delarna kan bero på till exempel uttorkning. Blodet består till störst del av plasma, vilket i sin tur mestadels består av vätska. Om du har för lite vätska i kroppen, exempelvis vid diarré, uttorkning, brännskada och liknande, kan detta visa sig i en högre andel erytrocyter i blodet. EVF kan även vara högre för personer som befinner sig på höga höjder under långa tidsperioder, exempelvis personer som bor uppe vid bergen. Många dopingtester kontrollerar om det finns förhöjda värden av röda blodkroppar.

Lågt värde av hematokrit

Sänkta EVF-värden är ett tydligt tecken på blodbrist. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med röda blodceller i proportion till blodplasma. Blodbrist kan ha många underliggande orsaker. En vanlig anledning är en obalanserad kost, vilket leder till att mineraler och ämnen som är viktiga för produktionen av blod saknas i kroppen. Det kan även bero på flera andra orsaker, exempelvis sjukdomar i lever, njure, benmärg och så vidare. Kraftiga blödningar, graviditet och undernäring ger också låga EVF-värden.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.