Om högt HDL-kolesterol; mät HDL-kolesterol via blodprov

Kolesterol är en lipid, vilket innebär att den utgör ett fettaktigt ämne. Det är även en av flera delar som utgör cellernas skal och är väsentlig för att cellernas väggmembran ska få den stabilitet och viskositet som de behöver. Kolesterol förekommer till viss del i livsmedel, men den största andelen kolesterol som du har i kroppen syntetiseras av olika organ och olika celler, bland annat i levern.

HDL, High-density lipoprotein

När kolesterol ska färdas genom kroppen till olika ändamål måste de paketeras med lipoproteiner. När överskott av kolesterol tas från kroppens vävnad till levern transporteras den av HDL, High-density lipoprotein. Här packas det överflödiga kolesterolet tätt och eftersom paketet ska tas till levern för att komma ut från kroppen anses detta vara “det goda kolesterolet”. Om det finns för mycket kolesterol i blodet kan detta leda till att ämnet istället fastnar på ådrornas väggar. Ju mer kolesterol som fastnar, desto stelare blir kärlväggarna vilket i sin tur kan leda till många olika besvär.

Läs om Mediseras Hjärt & Kärltest där test av HDL-kolesterol inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av HDL-kolesterol ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av HDL-kolesterol?

Genom att mäta HDL-värdet kan man se hur stor risk det finns att man drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Höga värden innebär att mer överflödigt kolesterol kan transporteras bort. En analys av HDL utgör oftast bara en del av ett större testspektrum som tillsammans ger en bild av hur kolesterolnivån i blodet ser ut och hur stor risken för sjukdomar är. Det är värt att nämna att endast HDL-värdet i sig inte kan ge ett bra svar på hur dina kolesterolvärden ser ut. Värdet ska tas i proportion till kroppens totalkolesterolvärde samt till LDL, vilket är det dåliga kolesterolet.

Förhöjt värde av HDL-kolesterol

Ett högt värde är alltid bra. De flesta kvinnor har ett högt värde och personer som tränar ofta och mycket har också oftast ett högt värde. Hur mycket HDL du har i kroppen kan även vara ärftligt, påverkas av östrogen samt tillfälligt öka vid förtäring av alkohol.

Lågt värde av HDL-kolesterol

Ett lågt HDL-värde tillsammans med höga LDL- och totalkolesterolvärden betyder att man ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar. Låga värden kan vara ärftliga eller bero på att du lider av någon sjukdom.

Beställ Hälsokontroll Stor där HDL-kolesterol ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.