HbA1c test via blodprov

HbA1c är glykosylerat hemoglobin. Det förekommer när hemoglobinet exponeras för glukos under lång tid. Ju mer blodsocker du har haft i blodet, desto mer HbA1c kommer det att bildas. HbA1c används i första hand som ett sätt att se hur höga koncentrationer av glukos som har förekommit i blodets plasma de senaste tio till tolv veckorna.

Läs mer om Mediseras blodsockertest.

Test av HbA1c ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av HbA1c?

Genom att kontrollera HbA1c-värden kan läkarna till exempel se resultatet av en viss behandling. Ju lägre HbA1c-värden man har, desto lägre har den genomsnittliga förekomsten av glukos i blodet varit de senaste veckorna. Skillnaden mellan att mäta HbA1c och att utföra en glukosmätning, även kallad blodsockermätning, är att glukosmätningen ger ett värde för hur blodsockret ser ut under själva provtagningstillfället. Det genomsnittliga värdet ger en kompletterande bild.

Förhöjt värde av HbA1c

Höga HbA1c-värden är en tydlig indikator på att blodsockret har varit högt under två till tre månader. Det kan bero på flera saker och bör följas upp med läkarbedömning.

Lågt värde av HbA1c

Som diabetiker försöker man oftast ha en rimligt låg nivå av HbA1c i blodet. Det kan vara ett tecken på att din behandling fungerar. Det kan dock även vara missvisande eftersom ett lågt värde även kan bero på att de röda blodkropparna dör snabbare än vanligt. Ett lågt värde av HbA1c som är falsk kan även förekomma på grund av andra faktorer. Oftast tas flera test för att även undersöka hur de röda blodkropparna ser ut i blodet och även hur hemoglobinet ser ut.

Beställ Hälsokontroll Stor där analys av blodsockervärden ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.