Glukostest via blodprov

Glukos är en enkel sockerart och kallas även för druvsocker och dextros. Enkla sockerarter (även kallade monosackarider) är en viktig kolhydrat och energikälla som kroppen snabbt kan ta åt sig och omvandla till energi. Andra former av kolhydrater som du äter omvandlas bland annat till glukos i kroppen. Energi transporteras till hjärnan och kroppens olika delar genom blodet. Olika livsmedel omvandlas olika snabbt till glukos. Snabb omvandling leder till att blodet snabbt kan transportera stora mängder glukos till kroppens olika delar. Detta leder till en höjning av blodsockerhalten, något som hanteras av kroppen genom utsöndrandet av insulin. Personer som lider av diabetes har en nedsatt eller obefintlig produktion av insulin.

Läs mer om Mediseras blodsockertest.

Test av glukos ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av glukos?

Genom att testa glukos och analysera hur mycket glukos som finns i blodet kan man se ifall personen har diabetes samt vilken typ av diabetes det handlar om. Oftast har man redan klara indicier på att det handlar om diabetes och man utför testet för att i första hand ta reda på typen. Analys av glukos utförs även på personer som redan behandlar sin diabetes.

Förhöjt värde av glukos

Om ditt glukosvärde är förhöjt trots att du inte har ätit något under en relativt lång tidsperiod tyder det på diabetes. En liten ökning kan tyda på att kroppens produktion av insulin är hämmad. Detta tillstånd brukar oftast kallas för pre-diabetes. Det är inte bara diabetes som kan ge förhöjda värden av glukos i blodet. Stress, cancer i bukspottskörteln, levercirros och många andra sjukdomar och syndrom kan ligga bakom en höjning.

Lågt värde av glukos

Ett lågt blodsockervärde kan också bero på diabetes och fås ofta när man tar medicin som sänker blodsockret. Det är sällan personer som inte lider av diabetes får för låga blodsockervärden.

Beställ blodsocker-test via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.