Vad är fosfat och fosfor? Kan man ta blodprov på fosfat?

https://medisera.se/vara-halsokontroller/funmeds-funktionsmedicinska-blodpanel/Fosfat och fosfor används ofta synonymt, är nära besläktade, men är inte exakt samma sak. Fosfor är ett grundämne som är mycket reaktivt och det finns inte i fri form i naturen eller i kroppen. Fosfat är den joniserade formen av fosfor. Fosfat och kalcium bildar till exempel ett slags ”salt”. Kalciumfosfat finns i skelett och tänder. Fosfater finns i olika mineral och används inom jordbruk, industri och livsmedelstillverkning. Du får i dig ämnet genom den mat du äter och nivån av fosfat kan mätas genom ett blodprov.

Varför behövs analysen?

Ämnet är viktigt för balansen mellan syra och bas i kroppen, finns i alla celler och ingår i kroppens energiförsörjningssystem och fyller en funktion avseende ämnesomsättningen. Blodanalys av fosfat är en del i utredningen avseende njurfunktion. Fosfat värdet i blodet stiger vid njursvikt.

Vad innebär högt värde av fosfat?

Höga värden av fosfat i blodet kan ge röda ögon och klåda i huden. Fosfat och kalcium kan bilda avlagringar i hjärta, leder, lungor och blodkärl och öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Höga värden kan leda till försämras sårläkning. Höga värden indikerar rubbningar i kalcium-fosfatbalansen och kan tyda på nedsatt njurfunktion.

Vad innebär lågt värde av fosfat?

Lågt värde kan tyda på näringsbrist och/eller malabsorption (det vill säga att kroppen inte kan ta upp näringsämnen från tarmen) och kan leda till utarmning av muskler och skelett.  Låga värden kan indikera rubbningar i kalcium-fosfatbalansen.

Beställ Funmeds blodpanel där fosfat ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.