Test av ferritin via blodprov

Ferritin är ett protein som finns inuti cellerna. Det är genom detta protein som kroppen kan lagra järn då ferritin binder till sig järnet. Detta protein finns framförallt i lever, mjälte och benmärg. Det går även att hitta spår av ferritin i blodet.

Test av ferritin ingår i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs blodanalys och test av ferritin?

Genom att undersöka ferritinvärdet i blodet kan man ta reda på hur kroppens järndepåer ser ut. Ferritinvärdet kan även indikera ifall det förekommer specifika leverskador eller tumörsjukdomar. Det vanligaste är att man undersöker ferritinvärdet när man misstänker blodbrist på grund av järnbrist. Ferritinanalys utförs även som en uppföljning för att se ifall en behandling har påverkat kroppens järndepåer. Det normala värdet av ferritin i blodet skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor som inte har haft menstruationer under 12 månader kan ha värden som liknar männens referensintervall.

Förhöjt blodvärde av ferritin

Höga ferritinvärden kan ses vid olika sjukdomar och besvär, från leukemi och hemokromatos till järnövermättnad, inflammation och virushepatiter för att nämna några. Just hemakromatos är en ärftlig sjukdom som gör att kroppen absorberar mer järn än vanligt och lagrar det i olika organ. Det är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna i norra Europa och det finns enkla behandlingar för sjukdomen.

Lågt blodvärde av ferritin

Om du har ett lågt ferritinvärde så innebär det att du har lite järn i kroppen. Om du har lite järn i kroppen blir det svårt att producera nytt blod, något som i sin tur kan leda till blodbrist och flera andra besvär. Det kan ta lång tid innan kroppens järndepåer tar slut. Låga ferritinvärden märks ofta genom generella symptom som är kopplade till blodbrist och en försämrad förmåga att transportera syre till kroppens olika delar. Låga värden kan även bero på blödningar och rikliga menstruationer. Det kan även bero på ett ökat behov av järn, exempelvis vid graviditet och pubertet.

Beställ Hälsokontroll Stor där ferritin ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.