Blodprov & blodanalys – Erytrocyter (EPK)

Erytrocyter är ett annat ord för röda blodceller eller röda blodkroppar. Tillsammans med blodplättar, vita blodkroppar och blodplasma utgör de vätskan som vi känner som blod. Ett EPK-test är ett av flera olika tester som görs på blodet. Det anger hur många röda blodceller som finns i ditt blod.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest via blodprov där test av erytrocyter (EPK) inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av erytrocyter (EPK) ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen?

Analysen behövs för att kunna ge läkarna en klarare bild av hur ditt blod ser ut. EPK utgör en del av en större grupp med tester som tillsammans används för att få information kring vad de olika cellerna i blodet har för status. Enskilt kan ett EPK-värde snabbt visa ifall du har för många eller för lite röda blodceller i blodet.

Förhöjt värde av erytrocyter

Har du ett för högt värde av erytrocyter kan det indikera att kroppen inte får tillräckligt med syre. När njuren inte blir tillräckligt syresatt produceras ett hormon som får benmärgen att producera mer blod. Detta kan innebära en förhöjd risk för blodproppar. Ofta märks det även genom symptom som huvudvärk, att det kliar mycket efter en varm dusch eller att det susar i öronen. Det kan även vara något fel i benmärgen eller att du är uttorkad. För många röda blodkroppar kallas för polycytemi.

Lågt värde av erytrocyter

Om du har för få röda blodkroppar kan det bero på flera olika anledningar. Det kan handla om att kroppen inte får signaler att producera mer blod, att du har brist på viktiga mineraler som behövs vid produktionen av blod eller att du lider av någon annan typ av åkomma. Låga värden kan även bero på kraftiga blödningar.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.