Vad är DHEAS?

DHEAS, Dehydroepiandrosteron-sulfat, är ett hormon som finns hos både män och kvinnor och produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner. DHEAS är så kallat anabolt det vill säga att det har en uppbyggande och läkande funktion i kroppen. Nivåerna är kopplat till ålder: man har som högst nivå som ung vuxen, sedan sjunker nivåerna med åldern. DHEAS har en motsatt och balanserande effekt i relation till kortisol. Kortisolet är katabolt, det vill säga det utsöndras för att få kraft och energi för att handskas med stressen, vilket samtidigt innebär att det bryter ner och tär på kroppen.

Varför behövs analysen?

Att undersöka DHEAS är bra om du vill få information om dina hormonnivåer och funktionen hos binjurarna.

Test av DHEAS via blodprov inkl. analys och läkarkommentar ingår i Mediseras binjurefunktionstest. Klicka här för mer information.

Varför behövs analysen av DHEAS?

Att undersöka värden för DHEAS kan vara bra om du vill få information om dina hormonnivåer. Viktnedgång och trötthet kan vara en indikator på binjuresvikt, något man kan se när man gör en analys av DHEAS och andra hormoner. Stress kan påverka bjunurarna och ditt blodvärde gällande DHEAS.

Förhöjt värde av DHEAS

Referensvärden för DHEAS är olika baserat på kön och ålder, ju äldre man blir desto lägre högsta och lägsta referensvärde. Även om DHEAS är viktigt och visar sig ha mycket goda egenskaper och effekter på vårt välbefinnande, är det inte bra med ett för högt värde. Om en analys visar väldigt höga värden av DHEAS kan detta vara en indikator på exempelvis sjukdom i binjurebarken. I övrigt kan ett förhöjt värde av DHEAS bero på att kroppen har ett hormonellt problem. Förhöjt värde kan också vara en indikator på att det finns en obalans i binjurarna.

Lågt värde av DHEAS

Det finns många anledningar till varför en person har brist på DHEAS eller att man har ett för lågt värde. Låga värden kan indikera binjurebarksinsufficiens, det vill säga nedsatt funktion hos binjurarna.

Testa binjurefunktion via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.