Test av DHEA

DHEA, Dehydroepiandrosteron, är ett steroidhormon som finns hos både män och kvinnor. Hormonet har många egenskaper, bland annat bibehåller det både manliga och kvinnliga egenskaper samt ser till att stresskontrollen fungerar som den ska. DHEA är ett hormon som bildas i binjurarna, ofta kallas just detta hormon för “moderhormon” och anledningen är att DHEA även hjälper till att producera andra typer av hormoner i kroppen. I korthet kan man säga att DHEA produceras i kroppen och sedan omvandlas hormonet till andra hormoner. DHEA har visat sig ha många positiva egenskaper, bland annat effekter på stress och fetma.

Test av DHEA via blodprov inkl. analys och läkarkommentar ingår i Mediseras binjurefunktionstest. Klicka här för mer information.

Varför behövs analysen av DHEA?

Att undersöka värden för DHEA kan vara bra om du vill få information om dina hormonnivåer. Viktnedgång och trötthet kan vara en indikator på binjuresvikt, något man kan se när man gör en analys av DHEA och hormoner.

Förhöjt värde av DHEA

Referensvärden för DHEA är olika baserat på kön och ålder, ju äldre man blir desto lägre högsta och lägsta referensvärde. Även om DHEA är viktigt och visar sig ha mycket goda egenskaper och effekter på vårt välbefinnande, är det inte bra med ett förhöjt värde. Om en analys visar väldigt höga värden av DHEA kan detta vara en indikator på exempelvis sjukdom i binjurebarken. I övrigt kan ett förhöjt värde av DHEA bero på att kroppen har ett hormonellt problem. Förhöjt värde kan också vara en indikator på att det finns en obalans i binjurarna.

Lågt värde av DHEA

Det finns många anledningar till varför en person har brist på DHEA eller ett för lågt värde. En relativt vanlig orsak av för låga värden av DHEA kan bero på en försenad pubertet. Även under stress kan värdet av DHEA minska och kräva en behandling.

Testa binjurefunktion via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.