Vad är det för pris på blodprov i Stockholm?

Priset för blodprov är främst beroende på hur många markörer som ska analyseras. De billigaste provproverna kostar ca 300 kr medan de mest omfattande kostar 1390 – 2500 kr.

Hälsokontroll Stor som är vår mest populära hälsokontroll kostar 1390 sek.

Pris på enstaka blodmarkörer

De flesta blodprover med enbart en blodmarkör kostar mellan 300 kr och 500 kr. Dessa rekommenderas om du exempelvis vill kontrollera eller följa ett specifikt värde över tid. Exempel är blodprover som påvisar nivå av Zink, D-vitamin, Järn samt glutenintolerans.

Pris på ”tematiska” blodprover

I vissa fall är det bästa alternativet att välja ”tematiska” blodprover som därmed består av prover inom ett specifikt område eller med målet att upptäcka vissa sjukdomar. Dessa hamnar därmed på mellannivå gällande pris då flera blodmarkörer behöver analyseras. Exempel är blodprover på Ledvärkstest (9 blodmarkörer), Vegan- och vegetariantest (13 blodmarkörer) samt Hjärt & Kärltest (15 blodmarkörer).

Pris på Årlig Hälsokontroll Stor

Många väljer att genomföra ett årligt blodprov för att därigenom ha kontroll på ett flertal värden över tid. Dessa är mycket breda och vår mest populära hälsokontroll omfattar 35 blodmarkörer. Vi erbjuder nu en årlig hälsokontroll med rabatt. Läs mer om den årliga hälsokontrollen.

Beställ Hälsokontroll Stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.