CRP test via blodprov

I blodet finns olika proteiner och ett av dessa är CRP, det står för C-reaktivt protein. Just denna typ av protein produceras av levern och har som egenskap att reagera när kroppen utsätts för inflammationer. När kroppen utsätts för en inflammation sätts olika försvarsreaktioner igång. Detta gör kroppen genom att bilda olika ämnen, CRP är ett av dessa. Läs mer om Mediseras CRP test via blodprov.

Läs mer om Mediseras Stora Hälsokontroll där test av CRP inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Varför behövs test och analys av CRP?

Genom att utföra en analys av CRP kan man upptäcka om kroppen har förhöjda värden, något som tyder på en inflammation. Efter ett kirurgiskt ingrepp utförs vanligtvis analysen för att se att CRP sjunker, om värdet inte sjunker kan det vara en indikator på en infektion. När man misstänker sjukdom i lymfkörtlar eller immunförsvaret utför man vanligtvis en CRP-analys.

Förhöjt värde av CRP

Ett förhöjt värde av CRP visar att kroppen är utsatt för någon form av infektion och kan ibland vara ett tecken på en långvarig sjukdom. När man utför en analys kan man upptäcka om en person har ett förhöjt värde av CRP men det går inte att se vart i kroppen infektionen finns. Höjda värden av CRP är en god anledning att göra ytterligare undersökningar då det kan bero på cancer eller andra typer av sjukdomar. Ett lätt förhöjt värde behöver dock inte betyda att något är fel. Det kan däremot öppna misstankar mot en bakteriell infektion i kroppen, något man ibland kan behandla med antibiotika eller någon annan typ av medicin.

Lågt värde av CRP

Att ha ett lågt värde av CRP är i regel något som är positivt eftersom kroppen inte är utsatt för en inflammation eller infektion. Det kan dock vara förrädiskt då man kan ha ett lågt värde trots att man är sjuk. Urinvägsinfektion ger oftast bara en liten ökning.

Beställ Hälsokontroll Stor där CRP ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.