C-peptid test via blodprov

När kroppen producerar insulin bildas det olika biämnen, ett av dessa är C-peptid. Anledningen till att man mäter C-peptid istället för att mäta insulin är för att C-peptid stannar kvar i blodet under en längre period jämfört med insulin. Värt att nämna att man ska fasta ett visst antal timmar innan testet ska tas.

Läs om Mediseras C-peptid & IGF 1 test via blodprov där test av c-peptid inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av c-peptid ingår även i Mediseras stora prestationstest.

Varför behövs analysen C-peptid?

Vid misstanke om att kroppens produktion av insulin är obalanserad kan en analys av C-peptid ge en bild över hur kroppens insulinproduktion ser ut. Olika typer av diabetes kan påverka C-peptidvärdet i blodet på olika sätt. Genom att analysera C-peptid kan man se vilken typ av diabetes det handlar om. Bedömningen behöver dock kompletteras med annan information än endast ett blodprov. Analys av C-peptid utförs även vid pågående insulinbehandlingar.

Förhöjt värde av C-peptid

Om analysen visar att du har ett förhöjt värde av C-peptid är det en indikering på att det handlar om diabetes typ 2, speciellt om man dessutom har ett högt blodsockervärde. Ofta tar man analys för C-peptid tillsammans med andra blodprov, exempelvis HbA1c. Detta prov visar hur blodsockernivån över en längre tidsperiod har varit (1,5 – 2 månader).

Lågt värde av C-peptid

Det är inte bra att ha ett förhöjt eller ett för lågt värde av C-peptid eftersom det visar på att kroppens produktion av insulin är rubbad. Ett lågt värde av C-peptid innebär att kroppens insulinproduktion är hämmad eller ur funktion, något som snabbt kan leda till mer besvär. När kroppen inte kan tillverka tillräckligt med eget insulin har man diabetes typ 1.

Beställ C-peptid test via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.