Vad är bra eller dåligt kolesterolvärde?

Gällande kolesterol kan man ligga inom referensintervallet, men ändå behöva sänka sin nivå av kolesterol för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Referensintervallet skall ses som en glidande skala där ju lägre kolesterolvärde, desto bättre. Målvärdet för kolesterol styrs av många individuella faktorer exempelvis andra sjukdomar, ärftlighet, blodtryck, rökning.

Rekommendationer avseende kolesterolnivå

Nuvarande europeiska rekommendationer på kolesterolnivå bygger på en uträkning av tioårsrisk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Eftersom Mediseras läkare endast ser provsvaren och inte känner till ditt övriga hälsotillstånd så kan vi dock inte räkna ut detta och inte heller ge en individualiserad rekommendation om kolesterolnivå.

Risk för hjärt-kärlsjukdom

Risken för hjärt-kärlsjukdom ökar vid högt blodtryck och rökning, samt minskar vid en sänkning av kolesterol. Det finns alltså ett värde i att sänka kolesterol för att minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Hur stor risken är, och vilken målnivå som är rätt för dig går dock inte att säga utan mer information om ditt övriga hälsotillstånd. Om du önskar få en individualiserad rekommendation kan du ta kontakt med din vårdcentral för vidare diskussion.

Beställ Mediseras Hjärt & Kärltest här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.