Blodprov & blodanalys – B-neutrofila granulocyter

Neutrofila granulocyter är en B-cell, det vill säga en cell som producerats i benmärgen. Det är även en av de vanligaste vita blodkropparna i blodet och utgör cirka 60 % av alla vita blodkroppar. Neutrofila granulocyter är en av de första vita blodkroppar som finns på plats vid sjukdom eller bakterieangrepp. De vita blodkropparna brukar delas in i grupperna granulocyter, lymfocyter och monocyter.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest via blodprov där test av b-neutrofila granulocyter inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Varför behövs analysen?

Vanligtvis utför man en analys av B-neutrofila granulocyter tillsammans med flera andra tester för att differentiera de olika vita blodkropparna i blodet. Detta gör man för att se hur balansen ser ut jämfört med referensvärden. Om det finns för mycket eller för lite B-neutrofila granulocyter kan man dra vissa slutsatser. Testet kan även utföras för att följa upp en behandling eller för att bekräfta en diagnos.

Förhöjt värde av B-neutrofila granulocyter

Ett höjt värde kallas för neutrofili. Det är oftast väldigt högt vid sepsis eller allvarliga infektioner. Höga värden kan även ses vid olika former av leukemi. Det förekommer även vid fysisk ansträngning och vid behandlingar med kortison.

Lågt värde av B-neutrofila granulocyter

Ett lågt värde av B-neutrofila granulocyter kallas för neutropeni. Den vanligaste anledningen bakom ett lågt värde är på grund av en sjukdom eller åkomma som påverkar benmärgen. Även vissa behandlingar samt brist på viktiga mineraler/vitaminer kan leda till minskad produktion av vita blodkroppar, inklusive B-neutrofila granulocyter. Hög förtäring av alkohol samt leversjukdomar kan leda till låga värden. Vid sällsynta fall kan det handla om kronisk benign neutropeni, cyklisk neutropeni eller en medfödd sjukdom. Ett lågt värde innebär att man har ett försvagat immunförsvar, något som i sig kan leda till flera besvär. Vid låga värden bör man uppsöka läkare för vidare utredning.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.