Blodprov & blodanalys – B-monocyter

Kroppens immunförsvar består bland annat av flera olika typer av vita blodkroppar. Monocyter är en typ av vita blodkroppar som bekämpar patogener (svamp, bakterier och virus). De andra typerna är granulocyter och lymfocyter. Monocyter mognar i benmärgen och finns sedan i blodet i ett par dagar innan de migrerar ut till olika delar av kroppen och blir makrofager, så kallade storätare. Förutom att de anfaller patogener så har monocyterna även en annan viktig roll, de aktiverar lymfocyternas T-celler och B-celler.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest via blodprov där test av b-monocyter inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Varför utförs analysen?

När man undersöker B-monocyter gör man det alltid i samband med en differentiering, det vill säga när man särskiljer de olika typerna av vita blodkroppar som finns i blodet. På så sätt ser man hur balansen av vita blodkroppar ser ut. En obalans i antalet B-monocyter kan bekräfta att det handlar om en viss sjukdom.

Förhöjt värde av B-monocyter

En av de vanligaste orsakerna bakom förhöjda värden av B-monocyter är körtelfeber. Det kan även förekomma när patienten lider av kroniska inflammatoriska sjukdomar, exempelvis tuberkulos, sarkoidos och Crohns sjukdom. Ett högt värde kan även bero på olika typer av leukemi.

Lågt värde av B-monocyter

Ett lågt värde indikerar att något kan vara fel med benmärgen eftersom B-monocyter och alla andra blodkroppar produceras där. Det kan finnas flera orsaker bakom felet, från brist på vissa vitaminer/mineraler till olika typer av cancerformer.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.