Vad är B-MCV blodprov?

B-MCV är remissordet som används vid behov av MCV-blodprov. Ett prov som anger den genomsnittliga volymen på blodets röda blodkroppar. Det visar alltså blodkropparnas storlek.

Blodprovet kan bland annat visa vilken typ av anemi en person lider av. För att sedan få ett korrekt värde behöver även EVF-och EPK-tester genomföras.

Högt MCV-värde

Ett högt MCV-värde innebär alltså att blodkropparna är större än normalt vilket kallas för makrocytär anemi. Det kan tyda på megaloblastanemi, brist på B12 eller brist på folatsyra. Personer med hög, och långvarig, konsumtion av alkohol kan även få ett högt värde utan att detta beror på anemi. En ytterligare orsak till förhöjt värde är leversjukdomar.

Lågt MCV-värde

Ett lågt MCV-värde innebär alltså att blodkropparna är mindre än normalt vilket kallas för mikrocytär anemi. Det kan tyda på järnbrist eller kronisk blödning. Orsaken kan bland annat vara obalanserad kost, kraftig menstruation eller graviditet.

MCV-prov är enbart ett av flera prov som genomförs för att skapa överblick över blodvärden. I Mediseras Blodstatus & b-cellertest ingår totalt 12 analyser av exempelvis hemoglobin, blodplättar och MCV-värde.

Beställ blodstatustest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.