Blodprov & blodanalys – B-leukocyter

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar, det vill säga de blodkroppar som skyddar kroppen mot bakterier, parasiter, virus och andra saker som vill skada kroppen. B:et i B-leukocyter står för benmärg, platsen där dessa vita blodkroppar produceras och mognar.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest där test b-leukocyter inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av b-leukocyter ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen?

Det är inte ovanligt att undersöka det totala antalet vita blodkroppar i blodet vid olika utredningar. Om antalet är för högt eller för lågt brukar man även följa upp med en differentiering för att se exakt hur det ser ut med de olika vita blodkropparna.

Förhöjt värde av leukocyter

Ett förhöjt värde av leukocyter kan bero på flera olika saker. En lätt höjning kan t.ex. bero på stress, vissa behandlingar, och rökning. Något förhöjt värde kan bero på infektion, inflammation eller leukemi (blodcancer). Högre än så anses vara en kraftig höjning av leukocyter och kan bero på akut leukemi eller infektion.

Lågt värde av leukocyter

Ett lågt värde betyder att det inte finns särskilt många vita blodkroppar i kroppen. Det kan bero på flera orsaker. Eftersom B-leukocyterna i kroppen bildas i benmärgen kan ett lågt värde bero på någon form av rubbning där. Det kan vara en skada, en tumör eller brist på ett viktigt vitamin/mineral. Det kan även bero på autoimmuna sjukdomar.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.