Blodprov & blodanalys – B-eosinofila granulocyter

Eosinofila granulocyter är en del av immunförsvaret. Det är en vit blodkropp som skickas iväg för att döda parasiter och bakterier som är för stora för de andra vita blodkropparna. Det är även eosinofilerna som gör att vävnaden blir inflammerad. De eosinofila granulocyterna är en liten del av det totala antalet vita blodkroppar, cirka 3 % hos en frisk person. B:et står för benmärg. Det betyder att dessa vita blodkroppar har tillverkats och mognat i benmärgen.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest där test b-eosinofila granulocyter inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Varför behövs analysen?

Analys av eosinofila granulocyter är vanligt när man undersöker immunförsvaret och vill se hur balansen av antikroppar ser ut. Om det finns obalans av en eller flera antikroppar får man information om vad det är som händer i kroppen. Oftast tar man dock inte provet för att undersöka vilken sjukdom det handlar om utan för att bekräfta en diagnos.

Förhöjda värden av eosinofila granulocyter

Höga värden kan ofta ses vid sjukdomar som berör magen, lungorna och huden. Kan även ses när en patient återhämtar sig från en infektion, vid en allergisk reaktion samt vid Addisons sjukdom. Det är vanligt att eosinofila granulocyter samlas vid den plats där det finns en inflammation eller en infektion. Det förekommer även i höjda nivåer vid reumatiska sjukdomar samt vid lymfom och myeloisk leukemi. Vissa syndrom ger ett förhöjt värde under lång tidsperiod, exempelvis idiopatisk hypereosinofilt syndrom.

Lågt värde av eosinofila granulocyter

Kroppen har naturligt ett lågt antal eosinofila granulocyter. Onormalt lågt värde kan bero på flera orsaker, exempelvis förtäring av alkohol, hög produktion av kortisol eller att något är fel med immunförsvaret.

Beställ blodstatus-test via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.