Blodprov & blodanalys – B-basofila granulocyter

I blodet finns det vita antikroppar som skyddar dig mot olika virus, sjukdomar och inflammationer. Immunförsvaret består av flera olika typer av antikroppar, varav basofila granulocyter är en sådan typ. Denna vita blodkropp både bildar och transporterar heparin och histamin. Att mäta just histamin är ett bra sätt att få en bild över hur många basofila granulocyter som finns i kroppen eftersom det bara är dessa vita blodkroppar som bildar hormonet histamin naturligt. B:et står för benmärg eftersom just dessa vita blodkroppar produceras i benmärgen.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras blodstatus och b-cellertest där test av b-basofila granulocyter inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Varför behövs analysen?

Oftast utför man denna analys vid misstanke av sjukdom i blodet, exempelvis leukemi. Man tar oftast provet tillsammans med flera andra för att se vilka leukocyter, det vill säga vita blodkroppar, som är obalanserade. Man utför även testet vid utredning av immunförsvaret samt vid misstanke av astma eller allergi.

Förhöjt värde av basofila granulocyter

Om man har ett högt värde av basofila granulocyter kan detta vara ett av flera tecken på att man lider av astma eller allergi. Det kan även bero på någon annan typ av sjukdom, vilket är en av anledningarna till att man även undersöker andra leukocyter samtidigt. Vid allergi finns det oftast en höjning av eosinofila granulocyter. Vid leukemi, blodcancer, kan det förekomma både kraftigt höjda och sänkta värden av basofila granulocyter.

Lågt värde av basofila granulocyter

Kroppen har naturligt ett lågt värde av basofila granulocyter. Väldigt lågt antal basofila blodceller kan bero på leukemi. Oftast upptäcker man detta genom att även utföra andra tester eftersom analys av basofila granulocyter inte ger tillräckligt med information. Ett lågt värde kan även indikera att man har problem med sitt immunförsvar.

Testa blodstatus via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.