ASAT blodprov

Aspartataminotransferas, ofta förkortat ASAT, är ett enzym som går att hitta i framförallt levern, men även i hjärtat och i skelettmuskulaturen. Inuti levern finns enzymet både i cytoplasman och i mitokondrier. Det går även att hitta ASAT i blodet och andra delar av kroppen. När kroppen är skadad eller sjuk släpper levern ut mer ASAT i blodet än normalt. Ju mer omfattande skador eller sjukdom, desto högre är ASAT-värdet i blodet.

ASAT (och ALAT) inkl. analys och läkarkommentar ingår t.ex. i Mediseras Levertest.

ASAT (och ALAT) ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs test och analys av ASAT?

Ett ASAT-test utförs för att kontrollera om det förekommer sjukdom eller skador på levern. Det är ett av flera test som tas för att få en bild över hur levern mår. Man mäter även alaninaminotransferas (ALAT) för att kunna få fram en ASAT/ALAT-kvot, ett värde som kan visa ifall levern har skador som är alkoholrelaterade. Olika typer av sjukdomar påverkar ASAT, ALAT och andra levervärden på olika sätt. Det är vanligt att bara undersöka blodets ASAT- och ALAT-värden men vid en mer fullständig undersökning kontrollerar man även blodets värden av alkalisk fosfatas (ALP), gamma-glutamyltransferas (GT) och bilirubin. Man utför även ett ASAT-test för att undersöka om en behandling av leversjukdom ger den önskade effekten. Värt att notera att de enzymer som mäts när man kontrollerar levern även kan ha andra orsaker till att de är höga, inte bara skador eller sjukdomar i levern.

Förhöjt värde av ASAT

Om man har ett ASAT-värde som är högre än referensvärdet är det ofta på grund av att något inte står rätt till med levern. Det kan handla om sjukdomar som har skadat levern, exempelvis cirros vilket innebär ärrbildning i levern, och nedsatt leverfunktion som man ser i slutet av kronisk leversjukdom. Det kan även t.ex. bero på problem med hjärtat, för mycket vitamin A, cancer och vävnadsskador. Höga ASAT-värden i sig säger inte så mycket men kan vara en av flera viktiga pusselbitar som ger läkaren en bild av vad som har hänt.

Lågt värde av ASAT

Dina ASAT-värden ska vara så låga som möjligt. Ett lågt ASAT värde är ett tecken på att kroppens lever och övriga funktioner fungerar som de ska.

Beställ levertest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.