Apo A eller Apolipoprotein A, vad är det?

I ditt blod finns det olika fetter som transporteras till och från kroppens olika delar. Dessa behövs för många viktiga processer, från att ge cellerna energi till energilagring, uppbyggnad av cellernas membran och produktion av hormoner. Det finns olika typer av fett i blodet, ofta uppdelade i grupperna triglycerider och kolesterol. Kolesterolet i sin tur består också av flera typer, ofta uppdelade i HDL och LDL. Just HDL kallas ofta för “det goda kolesterolet” då det är ett lipoprotein som transporterar bort överflödigt kolesterol från kroppens olika delar till levern. Apolipoprotein A som ofta förkortas Apo A är en av byggstenarna i just HDL.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras hjärt och kärltest via blodprov där Apo A inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Apo A ingår även i Mediseras stora hälsokontroll. Klicka här för mer information.

Varför behövs analysen av Apo A?

Genom att utföra ett apolipoprotein A-test kan man se hur mycket HDL det finns i blodet. Detta behövs för att kunna ta fram en Apo-kvot, vilket är ett värde som används som riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar. Ett apolipoprotein A-test kan även användas för att undersöka om det finns brist på HDL i blodet.

Förhöjt värde av Apo A

Generellt eftersträvar man ett så högt apolipoprotein A-värde som möjligt då det finns ett samband mellan höga apolipoprotein A-värden (vilket betyder höga HDL-värden) och en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Höga apolipoprotein A-värden kan dock även ses hos personer med en stor alkoholkonsumtion. Det kan även vara genetiskt, bero på att man tränar mycket eller att kroppen påverkas av östrogen.

Lågt värde av Apo A

Ett lågt värde pekar på att det inte finns så mycket HDL i blodet. Det kan bero på flera faktorer, exempelvis rökning, inaktivitet samt inflammatoriska sjukdomar. Även ärftliga sjukdomar kan göra att kroppen naturligt har ett lågt HDL-värde i blodet.

Testa Apo a via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.