Anti TPO – Tyreoperoxidas-antikroppar

I halsen finns sköldkörteln, ett organ som bland annat skickar ut sköldkörtelhormonerna T3 och T4 i kroppen. Dessa hormoner styr ämnesomsättningen. Sköldkörtelns hormonproduktion styrs av hypofysen genom att den skickar hormonet TSH till sköldkörtel. TSH styrs i sin tur av hypotalamus genom hormonet TRH. Om det blir problem med hypotalamus, hypofysen eller sköldkörteln så påverkar detta kroppens hormonbalans. Anti TPO är en förkortning för “antikroppar mot tyreoideaperoxidas”. Det kallas även för tyreoperoxidas-antikroppar, TPOAk. Tyreoidea är den latinska beteckningen för sköldkörtel. Detta är en antikropp som förekommer vid vissa sköldkörtelrelaterade sjukdomar och som angriper sköldkörteln.

Läs mer om Mediseras Stora Sköldkörteltest.

Läs mer om Medisera Sköldkörteltest Mellan.

Varför behövs analysen av anti TPO?

Oftast utför man ett anti TPO-test för att säkerställa att det är en viss typ av sköldkörtelsjukdom, närmare bestämt autoimmun tyreoideasjukdom. Om TSH-värdet i blodet är högt kan man misstänka just denna typ av besvär. Det finns även andra symptom som tyder på att det handlar om en autoimmun sköldkörtelsjukdom. Genom anti TPO-analysen kan man bekräfta detta.

Förhöjt värde av anti TPO

Om det finns TPO antikroppar i blodet tyder det på att något har hänt i sköldkörteln som föranleder kroppens immunförsvar att försvara sig. Några av de sjukdomar som skapar denna reaktion i kroppen är Basedowns sjukdom samt Hashimotos sjukdom, båda betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.

Lågt värde av anti TPO

För lite anti TPO är ett tecken på att kroppen inte har någon sjukdom som får immunförsvaret att börja angripa sköldkörteln. Kroppen har normalt ett lågt värde av TPOak.

Beställ Mediseras Sköldkörteltest Stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.