AMH test via blodprov

Anti-Müllerin Hormon (AMH), även kallat anti-müllerskt hormon och Müllerinhiberande substans (MIS), är ett könshormon med viktiga funktioner hos både män och kvinnor. I manliga foster är det detta hormon som återbygger de müllerska gångarna så att kroppen inte utvecklar ett kvinnligt kön. Hos kvinnliga foster bildas hormonet flera veckor senare än hos pojkar.

Varför behövs test och analys av AMH?

Mätning av AMH utförs vanligen när man utreder varför en kvinna inte kan få barn eller inför IVF (in-vitro fertilisering). Genom att mäta AMH-värdet i blodet kan man få en bild över hur många äggfollikar en kvinna har. Oftast utför man även många andra tester för att utreda fertilitet, exempelvis FSH-test. När det kommer till just äggreserven går det även att utföra ultraljud för att få mer information.  Oftast tar man två prover i olika menscykler. En AMH-analys utförs även när man är osäker på vilket kön en nyfödd bebis har.

Förhöjt värde av AMH

Ett högt värde innebär att kroppen har en god äggreserv. Det säger dock ingenting om äggens kvalitet. Det kan även förekomma hos kvinnor som har polycystiskt ovarialsyndrom. Då kan det vara svårt att bli gravid trots att man har ett högt AMH-värde.

Låga värden av AMH

Kroppen får naturligt lägre AMH-värden med tiden. Låga AMH-värden kan innebära att äggcellerna är för små och inte hinner bli mogna för befruktning innan de lossnar. Det kan även innebära att äggreserven börjar ta slut. Sannolikheten för graviditet är mindre än vanligt vid låga AMH-värden, men det är inte omöjligt att bli gravid. Observera att om du tog preventivmedel med hormoner vid tiden för blodprovet kan värdet ha sänkts på grund av detta. Dra inte för stora slutsatser baserat endast på ett blodprov.

Läs mer om Mediseras Fertilitetstest.

Läs mer om AMH.

Beställ AMH test via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.