Vad är ALP (alkalisk fosfatas)?

Alkalisk fosfatas är ett enzym kopplat till leverfunktion och skelettet. Ett enzym är ett protein som inverkar på kemiska reaktioner, det vill säga får dem att gå snabbare eller långsammare. Detta enzym hjälper till att spjälka fosfatgrupper från olika molekyler i kroppen.

Varför behövs analysen?

Analysen behövs för att utreda leverfunktion, problem med gallan eller skelettsjukdomar.

Vad innebär ett högt värde av ALP?

Kraftigt förhöjda värden av ALP kan vara tecken på stopp i gallgångarna eller vissa tarm- och skelettsjukdomar. Ett förhöjt värde kan även vara ett tecken på ökad produktion av osteoblaster, en typ av benceller, som fyller en funktion bentäthet och för uppbyggnaden av ben i kroppen. I slutet av graviditet kan förhöjda värden detekteras. Vissa läkemedel kan stegra värdet av ALP i blodet.

Vad innebär ett lågt värde av ALP?

Ett lågt värde av ALP är i de allra flesta fall normalt. Det kan dock tyda på problem med ämnesomsättning och skelett.

Beställ HerCares Hälsokontroll för kvinnor

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.