ALAT blodprov

Alaninaminotransferas, ofta förkortat ALAT, är ett enzym som finns i flera olika delar av kroppen och en liten del i blodet. Det allra mesta går att hitta i levern och levercellerna. ALAT finns bara i cytoplasman i levercellerna, vilket innebär att leverskador kan ge lägre värden av ALAT i blodet. Man utför oftast test av ALAT tillsammans med test av aspartataminotransferas (ASAT). Till skillnad från ALAT så ökar ASAT-värdet i blodet vid leverskador.

Test av ALAT (och ASAT) inkl. analys och läkarkommentar ingår t.ex. i Mediseras Levertest.

ALAT (och ASAT) ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analys av ALAT?

Analysen av ALAT utförs för att undersöka leverskador. Förhållandet mellan ASAT och ALAT kan visa ifall det förekommer skador i levern som beror på alkohol. Det kan även indikera olika sjukdomar då dessa påverkar leverns värden. Virushepatit kan till exempel ge väldigt höga ALAT-värden i blodet. Genom att mäta ALAT kan man även undersöka hur det går för en behandling av en leversjukdom. Om du ska utföra ett ALAT-test kan det vara bra att undvika fet mat och alkohol dagen eller dagarna innan testet ska utföras.

Förhöjt värde av ALAT

En del sjukdomar, exempelvis virushepatit, ger väldigt höga ALAT-värden. Även Wilsons sjukdom kan visa sig genom höga ALAT-värden och andra tydliga tecken. Det kan även bero på blyförgiftning, vissa läkemedel eller att man växer väldigt fort (vanligt hos barn). ALAT-värdet i blodet är oftast kopplat till hur skadad levern är. Ju högre värde, desto mer omfattande cellskador. Akut hepatit kan ge ALAT-värden som är 10 gånger så höga som referensvärdet. I vissa fall kan ALAT-värdet öka utan att levern är sjuk eller skadad, exempelvis vid blodförgiftning, blodpropp i lungan, njursvikt och så vidare. Överkonsumtion av fet mat och alkohol kan också ge temporärt ökade ALAT-värden.

Lågt värde av ALAT

Låga värden av ALAT är bra och tyder på att levern och andra kroppsliga organ och funktioner fungerar som de ska. Levern har en förmåga att återhämta sig naturligt, något som sakta men säkert sänker blodets ALAT-värde.

Beställ leverfunktions-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.