Blodprov & blodanalys – Trombocyter (TPK)

Trombocyter är en liten beståndsdel av blodet som även går under namnet blodplättar. Trombocyter hjälper till vid koagulering av blodet. När du skär dig så djupt att det börjar blöda är det trombocyterna som ser till att blodet koagulerar vid såret och bildar en sårskorpa. Om dina blodplättar inte fungerar optimalt leder det snabbt till att du tappar mer blod än vad som är normalt eller att du väldigt lätt får blåmärken. Trombocyter har en kort livslängd på runt nio dagar och det bildas hela tiden nya blodplättar i benmärgen.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest via blodprov där test av trombocyter inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av trombocyter ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen?

När man kontrollerar hur många trombocyter som finns i blodet kan man dra flera slutsatser. Sjukdomar som påverkar trombocyter är till exempel benmärgsjukdomar och blödningssjukdomar. Eftersom kroppen hela tiden producerar blodplättar kan man snabbt se förändringar i detta värde. I vissa fall kontrolleras antalet trombocyter i blodet dagligen.

Förhöjt värde av trombocyter

Normalt värde av trombocyter är olika för män och kvinnor. Ett högt värde kan vara tillfälligt och bero på att kroppen återhämtar sig efter en större blödning, att kroppen lider av järnbrist, att mjälten nyligen opererats bort eller att personen nyligen har upphört att dricka alkohol. Ännu högre värden än så kan vara en stark indikator på det förekommer myeloproliferativa sjukdomar. Dessa sjukdomar gör att benmärgen producerar mer trombocyter än normalt.

Lågt värde av trombocyter

Om du har för få blodplättar kan du märka detta genom att du får snabba och stora blåmärken samt kraftiga blödningar. Det finns många anledningar till att kroppen inte producerar tillräckligt med trombocyter. Det kan exempelvis handla om brist av B12 och folsyra, leukemi, blodbrist eller att du tar något läkemedel som påverkar benmärgens förmåga att skapa nytt blod. Ett lågt värde av trombocyter är ingen sjukdom i sig utan något som händer på grund av en underliggande sjukdom/orsak. Notera att vissa läkemedel kan vara farliga att använda om du har för få blodplättar.

Beställ blodstatus-test här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.