Test av Cystatin C via blodprov, vad innebär det?

Cystatin C är ett protein som framställs av de kärnförande cellerna i kroppen och filtreras bort genom njurens glomeruli. Ett glomerulus är ett kapillärnätverk bestående av kroppens minsta blodkärl.

Analys av Cystatin C via blodprov inkl. läkarkommentar ingår i Mediseras Njurtest.

Varför behövs analysen av Cystatin C?

Genom att mäta nivån av Cystatin C kan man göra en indirekt skattning av njurens funktion. Den glomerulära filtrationshastigheten (eGFR) kan utifrån detta värde sedan räknas ut genom en formel och därmed får man en indikation på njurens funktionsnivå genom att jämföra med ett referensintervall. Detta kan vara till hjälp för att tidigt upptäcka njurfunktionsnedsättningar. Cystatin C är oberoende av kön och muskelmassans storlek men referensintervallet förändras med ålder.

Högt värde av Cystatin C

Höga värden av Cystatin C kan ses vid behandling med olika mediciner till exempel glukokortikoider (och ger därmed även ett falskt lågt värde för beräknat eGFR baserat på Cystatin C). Hypertyreos (sköldkörtelrubbning) kan i obehandlat tillstånd öka nivåerna av Cystatin C i blodet och som en konsekvens av detta ge falskt lägre värde avseende eGFR baserat på Cystatin C. Gravida kan uppvisa ett något högre Cystatin C värde.

Lågt värde av Cystatin C

Lägre värden innebär mindre koncentration av Cystatin C i blodet och indikerar i de allra flesta fall att njuren fungerar och kan filtrera bort ämnet från blodet. Hypotyreos (sköldkörtelrubbning) kan i obehandlat tillstånd minska nivåerna av Cystatin C i blodet och som en konsekvens av detta ge falskt högre värde avseende eGFR baserat på Cystatin C.

Beställ njurfunktionstest via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.