Ta blodprov på vårdcentral; hur fungerar det?

Vid besök på en offentlig vårdcentral avgör en läkare vilka blodprover som behöver genomföras utifrån ditt allmänna mående. Önskar du själv bestämma vilka blodprover som ska ske kan beställning ske via Medisera.

Blodprov via offentliga vården

Är du sjuk, har sjukdomssymtom eller har ett allmänt sämre mående ska en vårdcentral inom den allmänna vården kontaktas. En läkare genomför en undersökning och avgör därefter vilka prover som eventuellt ska genomföras. För besöket betalas en subventionerad patientavgift.

Den allmänna vården vänder sig framförallt till personer som har sjukdomar eller besvär. Provtagning sker därmed när läkaren misstänker eller vill utesluta sjukdom eller diagnos.

Blodprov via Medisera

Via Medisera kan valfria blodprov beställas dygnet runt. Det behövs ingen remiss eller läkare som avgör vilka prover som ska genomföras. Vid beställning väljs blodprov samt på vilken vårdcentral eller provtagningsställe som provet ska genomföras. Provtagning sker sedan under drop-in tider och svaret presenteras inom 2 till 6 arbetsdagar. Hur mycket provet kostar beror på dess omfattning.

Medisera vänder sig till dig som vill genomföra hälsokontroll via blodprov, kontrollera värden vid enstaka tillfällen eller årligen och följa utvecklingen över tid.

Går det att göra en årlig hälsokontroll?

Det gör det. Vi erbjuder nu en årlig hälsokontroll med rabatt. Läs mer om den årliga hälsokontrollen.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.